Kiitämme sydämellisesti kaikkia, jotka ovat auttaneet valmistamaan ja toteuttamaan pyhän viikon liturgian. Kiitämme sakastinhoitajia, kanttoreita, kuoroa, messunpalvelijoita, lukijoita, kiitän niitä, jotka hoitivat kukkien koristelun kirkossa ja niitä, jotka hoitavat seurakuntasalia.

Koko seuraava viikko kuuluu pääsiäisoktaaviin:

  • pääsiäismaanantaina on messu suomeksi klo 10.00 ja messu englanniksi klo 18.00
  • urkumusiikin konsertti on torstaina klo 19.00
  • ensi lauantaina aamumessu on klo 11.00. Messu Hyvinkäällä on klo 16.00.
  • sunnuntaina 28. huhtikuuta kirkko viettää Jumalan laupeuden juhlaa.

Pyhä Faustina Kowalska sai Jeesukselta (1935) kehotuksen levittää maailmaan uskoa ja luottamusta Hänen jumalalliseen laupeuteensa – ja Jeesus kertoi, mitä ja miten tulisi rukoilla. Herramme tahtoo kaikkien pelastuvan ja turvautuvan Hänen pohjattomaan laupeuteensa.

Jumalan laupeuden sunnuntaina voidaan saada täydellinen ANE, jos käy ripittäytymässä ja kommuuniolla sinä päivänä ja rukoilee paavin rukousaiheiden puolesta.
Koska kaikki eivät voi ripittäytyä samana päivänä, Vatikaani on päättänyt, että jos ripittäytyy enintään 20 päivää ennen tai jälkeen ko. sunnuntain, se riittää.

Ane poistaa osittain tai kokonaan sakramentaalisessa ripissä jo sovitettujen syntien ajalliset rangaistukset, jotka muuten jäisivät kiirastulessa suoritettaviksi.

Jumalan laupeuden novenan rukoileminen alkaa pitkänäperjantaina ja päättyy pääsiäisen toiseen sunnuntaihin eli Jumalan laupeuden sunnnuntaihin:

Jumalan laupeuden novena ja ruusukko

Hyvää pääsiäistä!

 

Palmusunnuntaina alkaa pyhä viikko. Pyhän viikon aikana vietämme ja elämme uudestaan jumalanpalvelusten ja rukoushetkien kautta Jeesuksen kärsimisen ja kuolleista ylösnousemisen tapahtumat ja koko pelastushistorian. Viettäkäämme pyhä viikko rukoillen ja pohtien uskomme salaisuuksia.

 

Pyhän viikon ohjelma:

  • tiistaina 15.4 on aamumessu klo 8.00. Illalla ei ole messua kirkossamme. Tervetuloa krismamessuun Pyhän Henrikin katedraalissa klo 18.00.
  • kiirastorstain juhlallinen eukaristian vietto alkaa klo 18.00. Kiirastorstai on kaikkien pappien juhla. Messun jälkeen on koko yön kestävä adoraatio. Yhteinen rukous nimeltä pyhä tunti alkaa klo 20.00. Adoraatiota varten on lista ilmoitustaululla, pyydämme, että yksityiset henkilöt ja ryhmät ilmoittaisivat rukouksensa ajankohdan ja kirjoittaisivat nimensä listalle. Tarvitaan rukoilijoita varsinkin yöllä.
  • pitkäperjantaina – juhlallinen jumalanpalvelus Herran kärsimisen muistoksi klo 15.00. Rippitilaisuus alkaa klo 14.00. Pitkäperjantai on paasto- ja abstinenssipäivä. Paasto tarkoittaa ruoan määrän vähentämistä ja abstinenssi liharuoista pidättymistä. Paastoamisvelvollisuus koskee täysi-ikäisiä siihen asti, kun he täyttävät 60 vuotta, abstinenssi 14 vuotta täyttäneitä. Pitkäperjantain liturgia arabian kielellä alkaa klo 18.00.
  • pyhänä lauantaina – aamurukous klo 8.00, pääsiäisruoan siunaaminen klo 11.00. Pyhän pääsiäisyön vigilia alkaa klo 21.30 ja sen jälkeen on pääsiäisruoan siunaus.
  • pääsiäissunnuntaina – piispan juhlallinen messu suomeksi klo 10.00, messu vietnamiksi klo 11.30, messu englanniksi klo 13.00, messu puolaksi klo 16.00 ja messu englanniksi klo 18.00

Tervetuloa!

Tämän vuotisen paastokeräyksen kohteena on vesihuollon rakentaminen Jaruman vuoristokylään Boliviassa. Puhtaan juomaveden puute ja huono hygienia aiheuttavat alueella terveysongelmia. Paastokeräykseen osallistumalla voimme lahjoittaa lähimmäisillemme puhdasta vettä. Keräyslipas on kirkon takaosassa oikealla puolella.

Neitsyt Marian rukouspiiri on maanantaina, 8.4, iltamessun jälkeen seurakuntasalissa.

Uusi ryhmä – miesten piiri aloittaa toimintansa meidän seurakunnassanne. Piirin päätavoitteena on kasvaminen katolisessa uskossa ja yhteisöllisyyden, yhteenkuulumisen tunteen vahvistaminen seurakunnan miesten keskuudessa. Piiri on tarkoitettu kaikenikäisille ja kielenä käytetään suomea. Miesten piirin ensimmäinen tapaaminen on tiistaina, 9.4, iltamessun jälkeen seurakuntasalissa.

Sunnuntaina 14.4 on Herran kärsimisen palmusunnuntai. Palmusunnuntaina juhlimme Jeesuksen voittoisaa saapumista Jerusalemiin. Palmun oksien siunaus alkaa klo 10.00 englantilaisen koulun edessä, riemullinen kulkue kirkkoon ja päämessu. Voidaan tuoda omat palmun tai pajun oksat siunattavaksi. Ei ole ristintien hartautta ennen päämessua eikä perhemessua ensi sunnuntaina.

Kutsumme kaikki seurakuntalaiset osallistumaan eukaristian sakramentin palvontaan ja ripin sakramenttiin ensi lauantaina 6.4 klo 10.30 – 15.30. Alussa on johdanto parannuksen sakramenttiin.

Seurakuntamme papistoon tulee muutoksia tänä kesänä. Isä Robert Galla SCJ lähtee Suomesta ja palaa kotimaahan heinäkuussa. Hänen tilalleen tulee isä Zenon Strykowski SCJ, joka on toiminut tähän asti Pyhän Ristin seurakunnan kirkkoherrana. Toivotamme heille Jumalan siunausta uusissa tehtävissä.

Tämän vuotisen paastokeräyksen kohteena on vesihuollon rakentaminen Jaruman vuoristokylään Boliviassa. Puhtaan juomaveden puute ja huono hygienia aiheuttavat alueella terveysongelmia. Paastokeräykseen osallistumalla voimme lahjoittaa lähimmäisillemme puhdasta vettä. Keräyslipas on kirkon takaosassa oikealla puolella.

Maria-klubi on keskiviikkona 3.4. Messu on klo 14.00 ja tapaaminen messun jälkeen seurakuntasalissa.

Jeesuksen Pyhän Sydämen maallikkojen tapaaminen on torstaina 4.4 iltamessun jälkeen.

Jeesuksen Pyhän Sydämen muistopäivä on ensi perjantaina 5.4. Iltamessun jälkeen on ristintie ja sen jälkeen adoraatio keskiyöhön asti.

Paastonaika on kääntymyksen ja hengellisen uudistumisen aikaa, joka valmistaa meidät Pääsiäisen viettoon. Kääntymyksemme ja hengellinen uudistumisemme tapahtuu sekä ripin ja eukaristian sakramenttiin osallistumisen kautta että rukouksen, paaston ja almujen antamisen kautta.

Tämän vuotisen paastokeräyksen kohteena on vesihuollon rakentaminen Jaruman vuoristokylään Boliviassa. Puhtaan juomaveden puute ja huono hygienia aiheuttavat alueella terveysongelmia. Paastokeräykseen osallistumalla voimme lahjoittaa lähimmäisillemme puhdasta vettä. Keräyslipas on kirkon takaosassa oikealla puolella. Lisää tietoa sivulla Caritas.fi.

Ristintien hartaus suomeksi on perjantaina iltamessun jälkeen ja sunnuntaina klo 9.30.

Powered by WordPress | Designed by: diet | Thanks to lasik, online colleges and seo