Aiheet: Evenemang

The time of Lent begins on Wednesday 22nd of February, which is the Ash Wednesday. Lent is a time of our conversion and preparation for Easter. The best way of our spiritual renewal is to receive sacraments of confession and Eucharist, prayer, fast and charity work.

Catholics between the ages of 18 and 59 are obliged to fast on Ash Wednesday and Good Friday. Fasting means partaking of only one full meal and of two light meals. In addition, all Catholics 14 years old and older must abstain from meat on Ash Wednesday and Good Friday. There will be Holy Mass in English on the Ash Wednesday at 8 am and Mass in Finnish at 6 pm. The Mass at 6 pm will be recorded by the television and broadcasted on the following Sunday at 10 am. We will raise fund during the Lent to help the poor.

We will celebrate the Stations of the Cross in English on Sundays at 5.30 pm.

There will be an bazaar organized by the nuns from Belarus on Sunday 19th of February in the parish hall. All income is meant to support sisters’ charity work.

We invite young people 13 to 19 years old to a youth group meeting on Saturday 25.2 at 6 pm in the parish hall.

Catholic young people who plan to attend the World Youth Days in Portugal need our financial support. We can send our donations to the diocesan bank account – more details on the information board.

Förstakommunionsundervisning på svenska hösten 2018 och våren 2019

Undervisning på svenska för barn som kan tänkas gå till första kommunion våren 2019 ordnas gemensamt i S:t Henriks och S:ta Maria församlingar under läsåret 2018–19. Lärare är Sara Torvalds (sara.torvalds@sarax.com och 050-5424632).

Eleverna deltar i fem undervisningsgånger, två under höstterminen och tre under vårterminen. Samtliga fem gånger är obligatoriska.

Programmet

Varje gång börjar undervisningen kl. 11.00 (vi träffas i församlingssalen, i S.t Henrik ligger ingång till vänster om katedralen och i S:ta Maria går man ner för trapporna till höger om ingången till kyrkan). I samband med undervisningen deltar vi i svenska mässan (kl. 11.30 i S:ta Maria och 12.30 i S:t Henrik). Undervisningen avslutas kl. 14.

1. Söndag 7 okt. 2018 kl. 11:00–14:00 i S:ta Maria (mässa på svenska kl. 11.30)
2. Söndag 18 nov. 2018 kl. 11:00–14:00 i S:t Henrik (mässa på svenska kl. 12.30)
3. Söndag 20 jan. 2019 kl. 11:00–14:00  i S:t Henrik (mässa på svenska kl. 12.30)
4. Söndag 17 mars 2019 kl.11:00–14:00  i S:t Henrik (mässa på svenska kl. 12.30)
5. Söndag 7 apr. 2019 kl. 11.00–14:00 i S:ta Maria (mässa på svenska kl. 11.30)

Sara Torvalds

sara.torvalds@sarax.com
Puh/tel +358-50-5424632

Uppställning av kandidater till församlingsrådet

Uppställning av kandidater till församlingsrådet

S:ta Maria församlingsrådets verksamshetsperiod har upphört. Nytt val äger rum i november 2017. Församlinsmedlemmarna startar kandidatnomineringen med denna blankett.

Vi behöver Dig!

Att medverka i församlingen och i församlingsrådet är både intressant och viktigt. Nu har du möglighet att påverka eller föreslå andra passliga personer.

Ekumeeninen rukousviikko – Ekumeniska böneveckan 18.-25.1.

Kahdeksan päivää rukousta ykseyden puolesta vuosittain aina samaan aikaan, 18.-25. tammikuuta. Kristittyjen ykseyden ekumeeinen rukousviikko on kansainvälinen rukousliike, joka on laajasti tunnettu meillä ja muualla. Sen perinteet ovat pitkät, sillä sitä on vietetty jo yli sata vuotta. 

65 vuotta Suomessa

65 vuotta Suomessa oleskelun johdosta

Fransiskaanimaallikot OFS 

viettivät ystäviensä kanssa 65-vuotisjuhlatapaamista Pyhän Marian kirkon seurakuntasalissa tiistaina 8.10.2013. Tilaisuus alkoi piispa Teemu Sipon SCJ viettämällä Pyhällä Messulla kello 18.00 P. Marian kirkossa. Pax et Bonum!
Powered by WordPress | Designed by: diet | Thanks to lasik, online colleges and seo