Förstakommunionsundervisning på svenska hösten 2018 och våren 2019

Undervisning på svenska för barn som kan tänkas gå till första kommunion våren 2019 ordnas gemensamt i S:t Henriks och S:ta Maria församlingar under läsåret 2018–19. Lärare är Sara Torvalds (sara.torvalds@sarax.com och 050-5424632).

Eleverna deltar i fem undervisningsgånger, två under höstterminen och tre under vårterminen. Samtliga fem gånger är obligatoriska.

Programmet

Varje gång börjar undervisningen kl. 11.00 (vi träffas i församlingssalen, i S.t Henrik ligger ingång till vänster om katedralen och i S:ta Maria går man ner för trapporna till höger om ingången till kyrkan). I samband med undervisningen deltar vi i svenska mässan (kl. 11.30 i S:ta Maria och 12.30 i S:t Henrik). Undervisningen avslutas kl. 14.

1. Söndag 7 okt. 2018 kl. 11:00–14:00 i S:ta Maria (mässa på svenska kl. 11.30)
2. Söndag 18 nov. 2018 kl. 11:00–14:00 i S:t Henrik (mässa på svenska kl. 12.30)
3. Söndag 20 jan. 2019 kl. 11:00–14:00  i S:t Henrik (mässa på svenska kl. 12.30)
4. Söndag 17 mars 2019 kl.11:00–14:00  i S:t Henrik (mässa på svenska kl. 12.30)
5. Söndag 7 apr. 2019 kl. 11.00–14:00 i S:ta Maria (mässa på svenska kl. 11.30)

Sara Torvalds

sara.torvalds@sarax.com
Puh/tel +358-50-5424632

Hyvää Pääsiäistä! Happy Easter!

Pyhän Marian seurakunnan papisto toivottaa kaikille siunattua Herramme Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen juhlaa!

The priests of Saint Mary’s parish wish to everyone a blessed feast of the Resurrection of our Lord Jesus Christ!

Uppställning av kandidater till församlingsrådet

Uppställning av kandidater till församlingsrådet

S:ta Maria församlingsrådets verksamshetsperiod har upphört. Nytt val äger rum i november 2017. Församlinsmedlemmarna startar kandidatnomineringen med denna blankett.

Vi behöver Dig!

Att medverka i församlingen och i församlingsrådet är både intressant och viktigt. Nu har du möglighet att påverka eller föreslå andra passliga personer.

Ekumeeninen rukousviikko – Ekumeniska böneveckan 18.-25.1.

Kahdeksan päivää rukousta ykseyden puolesta vuosittain aina samaan aikaan, 18.-25. tammikuuta. Kristittyjen ykseyden ekumeeinen rukousviikko on kansainvälinen rukousliike, joka on laajasti tunnettu meillä ja muualla. Sen perinteet ovat pitkät, sillä sitä on vietetty jo yli sata vuotta. 

65 vuotta Suomessa

65 vuotta Suomessa oleskelun johdosta

Fransiskaanimaallikot OFS 

viettivät ystäviensä kanssa 65-vuotisjuhlatapaamista Pyhän Marian kirkon seurakuntasalissa tiistaina 8.10.2013. Tilaisuus alkoi piispa Teemu Sipon SCJ viettämällä Pyhällä Messulla kello 18.00 P. Marian kirkossa. Pax et Bonum!
Powered by WordPress | Designed by: diet | Thanks to lasik, online colleges and seo