Uppställning av kandidater till församlingsrådet

This post is also available in: Suomi (Finska) English (Engelska)

Uppställning av kandidater till församlingsrådet

S:ta Maria församlingsrådets verksamshetsperiod har upphört. Nytt val äger rum i november 2017. Församlinsmedlemmarna startar kandidatnomineringen med denna blankett.

Vi behöver Dig!

Att medverka i församlingen och i församlingsrådet är både intressant och viktigt. Nu har du möglighet att påverka eller föreslå andra passliga personer.

Vallistan

Du kan själv ställa upp eller föreslå någon annan lämplig församlingsmedlem som kandidat. Kandidaten måste skriftligt bekräfta sin kandidatur. Kandidaten bör vara en ansvarfull församlingsmedlem som fyllt 18 år. Man kan vara medlem i församlingsrådet högst i två perioder. Det ställs upp en kandidatlista över de personer som anmält sig. Listan postas under marsmånaden till alla 18 år fyllda församlingsmedlemmar för röstningen. Man får fler blanketter från församlingens kansli, från kyrkan och från kyrkokaffet.

Powered by WordPress | Designed by: diet | Thanks to lasik, online colleges and seo