Förstakommunionsundervisning på svenska hösten 2018 och våren 2019

Undervisning på svenska för barn som kan tänkas gå till första kommunion våren 2019 ordnas gemensamt i S:t Henriks och S:ta Maria församlingar under läsåret 2018–19. Lärare är Sara Torvalds (sara.torvalds@sarax.com och 050-5424632).

Eleverna deltar i fem undervisningsgånger, två under höstterminen och tre under vårterminen. Samtliga fem gånger är obligatoriska.

Programmet

Varje gång börjar undervisningen kl. 11.00 (vi träffas i församlingssalen, i S.t Henrik ligger ingång till vänster om katedralen och i S:ta Maria går man ner för trapporna till höger om ingången till kyrkan). I samband med undervisningen deltar vi i svenska mässan (kl. 11.30 i S:ta Maria och 12.30 i S:t Henrik). Undervisningen avslutas kl. 14.

1. Söndag 7 okt. 2018 kl. 11:00–14:00 i S:ta Maria (mässa på svenska kl. 11.30)
2. Söndag 18 nov. 2018 kl. 11:00–14:00 i S:t Henrik (mässa på svenska kl. 12.30)
3. Söndag 20 jan. 2019 kl. 11:00–14:00  i S:t Henrik (mässa på svenska kl. 12.30)
4. Söndag 17 mars 2019 kl.11:00–14:00  i S:t Henrik (mässa på svenska kl. 12.30)
5. Söndag 7 apr. 2019 kl. 11.00–14:00 i S:ta Maria (mässa på svenska kl. 11.30)

Sara Torvalds

sara.torvalds@sarax.com
Puh/tel +358-50-5424632
Powered by WordPress | Designed by: diet | Thanks to lasik, online colleges and seo