This post is also available in: Suomi (Fiński) English (Angielski)

Bracia i Siostry w Chrystusie!

Zwracamy się z gorącą prośbą, aby każdy dorosły katolik zamieszkujący na terenie Finlandii i posiadający roczne dochody w wysokości co najmniej 15 000 € (brutto) przekazał na potrzeby swojej parafii 1,5 % swoich dochodów.

Ten moralny obowiązek wynika z prawa kanonicznego oraz ze statusu kościoła katolickiego w Finlandii. Wasze ofiary są niezbędne, aby zapewnić funkcjonowanie diecezji i parafii.

Na przelewie bankowym została podana przykładowa wysokość złożonej ofiary za okres sześciu miesięcy w przypadku, gdy roczne dochody wynoszą 20 000 €. Ofiarę można złożyć w całości za okres sześciu miesięcy (150 €) lub co miesiąc (25 €). Najwygodniejszym sposobem złożenia ofiary jest comiesięczny, automatyczny przelew bankowy.

Jeżeli Twoje dochody są większe lub mniejsze od podanego przykładu, prosimy o dokonanie odpowiednich przeliczeń. Możesz wykorzystać w tym celu podaną na odwrocie tabelę. Możesz sprawdzić wysokość rocznych zarobków z Twojej karty podatkowej.

Możesz otrzymać zwolnienie z moralnego obowiązku wspierania finansowego parafii jeśli istnieją ku temu poważne przyczyny. Biskup diecezjalny może udzielić takiego zwolnienia.

Diecezjalna rada ekonomiczna

Ps. Prosimy o dokładne sprawdzenie numeru konta bankowego parafii i numeru referencyjnego. Jeżeli zauważysz błędy w adresie, prosimy o skontaktowanie się ze swoją parafią lub zgłoszenie poprawek na stronie internetowej: katolinen.fi/osoitteet.

Powered by WordPress | Designed by: diet | Thanks to lasik, online colleges and seo