Kouluopetus

This post is also available in: English (Englanti)Svenska (Ruotsi)Polski (Puola)

Uskonnon opetus kouluissa

Koulujen antama oman uskonnon opetus tarjoaa oppilaalle yleistä tietoa omasta katolisesta uskosta. Se eroaa siten seurakuntien järjestämästä erillisestä sakramenttiopetuksesta, joka valmistavat lasta sakramenttien vastaanottamiselle. Oman uskonnon opetus on katoliseen kirkkoon kuuluvien lasten perusoikeus. Heidän ei tarvitse osallistua valtauskonnon eikä elämänkatsomustiedon opetukseen, vaan kunnan on järjestettävä oman uskonnon opetus, mikäli kunnassa on vähintään kolme oppilasta, joille opetusta pyydetään.

Peruskoulussa omaa uskontoa opetetaan oppilaan huoltajan aloitteesta. Jos kolmen oppilaan määrä ei täyty, niin katolisen oppilaan on osallistuttava koulun tarjoamaan korvaavaan opetukseen. Lukiossa oppilas valitsee itse oman katsomusaineensa.

Usein riippuu vanhempien pyynnöstä, saako lapsi koulussa oman uskonnon mukaista opetusta.

Ohjeita katolisen oppilaan vanhemmalle

Oman uskonnon opetukseen haetaan erillisellä lomakkeella. Lomakkeen saa koululta ja se palautetaan rehtorille. Hakemus tulee täyttää aina, kun oppilas vaihtaa koulua. Hakemus kannattaa täyttää jokaisen lukuvuoden alussa. 

Esimerkkilomakkeita:

Lomakkeisiin merkitään uskontunnustus/uskonnonopetus: ”muu: katolinen”

Oman uskonnon opetuksen suhteen rehtori:
– antaa tietoja siitä, missä ja milloin uskontotunnit pidetään
– jos opetusta ei järjestetä omassa koulussa, hän kertoo miten toiseen kouluun kuljetaan
– antaa oppilaalle matkalipun uskontotunneilla käymistä varten

Rehtori EI voi velvoittaa oppilasta osallistumaan koulun yleiseen uskonnonopetukseen tai elämänkatosomustiedon opetukseen, koska se on uskonnonvapauslain vastaista.
Jos koulu ei tarjoa oppilaan oman uskonnon opetusta, niin rehtori VOI velvoittaa oppilaan osallistumaan johonkin korvaavaan opetukseen.

Jos oppilas ei voi osallistua oman uskonnon opetukseen koulussa, pyydämme ilmoittamaan siitä seurakunnalle.

Mikäli huoltaja haluaa valittaa opetuksesta

Jos huoltajalla on katolisen uskonnonopetuksen järjestämisen tai opetuksen sisällön suhteen valittamista (se ei esimerkiksi ole opetussuunnitelman mukaista ), on valitusjärjestys seuraava:

  1. uskonnonopettajalle
  2. rehtorille
  3. koulun johtokunnalle
  4. opetusviraston uskonnonopetuskonsultille tms.
  5. opetuspäällikölle
  6. linjanjohtajalle
  7. aluehallintovirastolle
Powered by WordPress | Designed by: diet | Thanks to lasik, online colleges and seo