Sääntökuntamaallikot ja ryhmät

This post is also available in: English (Englanti)Svenska (Ruotsi)Polski (Puola)

 

Seurakunnan yhteydessä toimii eri sääntökuntien maallikkoyhteisöjä ja muita ryhmiä. Tällä sivulla näiden yhteisöjen edustajat kertovat toiminnastaan.

 

Jeesuksen Pyhän Sydämen maallikot

Jeesuksen Pyhän Sydämen pappien sääntökunnan (SCJ) eli dehoniaanien (perustaja isä Léon Dehonin muakan) hengelliseen perheeseen kuuluu myös maallikkoja. Suomessa heitä kutsutaan Jeesuksen Pyhän Sydämen maallikoiksi, maailmanlaajuisesti heidät tunnetaan paremmin nimellä maallikkodehoniaanit (Lay Dehonians).

Pyhän Sydämen maallikot ei ole yhdistys eikä salaseura. Se on seurakunnan sisällä toimiva joukko isä Dehonin kutsumukseen sitoutuneita maallikoita. Sitoutuminen johonkin aktivoi, antaa ryhtiä ja järjestelmällisyyttä hengelliseen elämäämme. Toisin sanoen estää – tai ainakin vähentää – hengellistä laiskistumista! Toisaalta pitää kuitenkin muistaa, ettei kuuluminen johonkin erityisporukkaan ole katolisen kristityn keskeisin asia. Tärkeintä on yhdistyä Kristukseen, kasvaa pyhyydessä ja palvella Jumalaa ja lähimmäisiään.

Jäsenyydestä kiinnostuneella on ensin noin vuoden kestävä koeaika. Sen aikana hän osallistuu kandidaateille järjestettävään ohjelmaan, osallistuu ryhmän kokouksiin, rukoilee, tutustuu sääntökuntaan ja isä Dehonin visioon. Mikäli tutustuja kokee tien omakseen, hänet voidaan ottaa varsinaiseksi jäseneksi kesäkuussa vietettävän Isä Dehonin juhlan yhteydessä.

Jeesuksen Pyhän Sydämen maallikot kokoontuvat kuukauden ensimmäisenä torstaina seurakuntasalissa iltamessun jälkeen. Tervetuloa! Kielenä suomi.

Lisätietoa Pyhän Sydämen veljeskunnasta ja sen maallikkojäsenyydestä löytyy veljeskunnan Suomen alueen kotisivuilta osoitteesta: www.scj.fi.
Puheenjohtaja Matti Andelin (puh. 040-9668288). Helsingin ryhmän hengellinen ohjaajana on isä Martti Savijoki SCJ, kaikkien Suomen solujen moderaattorina isä Rafal Czernia SCJ.

 

Fransiskaanimaallikot

Fransiskaanimaallikot (OFS) ovat miehiä ja naisia, jotka tahtovat elää Kristusta seuraten Pyhän Franciscuksen hengessä. Tätä henkeä he pyrkivät viljelemään omassa arjessaan, työssään ja lähipiirissään. Fransiskaanimaallikot ovat osa ns. fransiskaanista perhettä, jonka muodostavat kaikki fransiskaaniset sääntökunnat.

Ryhmä kokoontuu kerran kuussa ­– yleensä joka kuukauden toinen tiistai – p. Marian seurakuntasalissa. Muita toimintamuotoja on mm. kesäisin järjestettävä Franciscus –juhla Kökarissa; myös yhteisön kansainväliseen toimintaan osallistutaan.

Lupauksen antaneita fransiskaanimaallikoita Suomessa on tällä hetkellä seitsemän, mutta mukana tapaamisissa käy säännöllisesti suurempi määrä ihmisiä. Kokoontumisiin ovat tervetulleita kaikki, joilla on hyvä tahto.

 

Marian Legioona

Per Mariam ad Jesum (Marian kautta Jeesuksen luo)

Marian legioonassa kuljemme yhdessä pyhän Neitsyt Marian kanssa, apostolien ja opetuslasten hengessä, Jeesusta seuraten.

Meidän ihmisten kautta Jumalanäiti toteuttaa Jumalan tahtoa maan päällä. Siihen hän tarvitsee meidän yhteistyötämme. Maria haluaa meidän kauttamme toteuttaa äidillisen kutsunsa kaikille ihmisille, niin, että yksikään sielu ei kohtaisi ikuista kuolemaa.

Autuas Johannes Paavali II totesi italialaisille Marian Legioonalaisille 30.10.1982 seuraavaa: ”Missä on Äiti, siellä on myös Poika, joka on tie, totuus ja meidän kaikkien elämämme. Poika tulee vielä enemmän rakastetuksi ja tunnustetuksi sen rakkauden kautta, jota osoitamme MarialIe.”

Marian legioonan aktiiviset jäsenet osallistuvat joka viikko maanantaikokouksiin ja tekevät muutaman tunnin vapaaehtoistyötä viikossa, jonka heille määrää ryhmän presidentti. Apujäsenet tukevat Marian legioonan työtä rukouksillaan.

Marian legioonan praesidium kokoontuu joka maanantai seurakuntasalissa, 10 min iltamessun jälkeen. Tervetuloa! Kielenä on tällä hetkellä englanti.

 

Karismaattinen liike

Mitä on katolinen karismaattinen uudistuminen?

Katolinen karismaattinen uudistuminen alkoi Dequesnen yliopiston opiskelijoiden retriitissä Pittsburgissa Pennsylvaniassa helmikuussa 1967. Opiskelijat olivat viikonloppuna rukoilleet pitkään pyytäen Jumalaa antamaan heidän kokea sekä kasteen että konfirmaation armon. Sinä viikonloppuna he saivat Jumalalta voimakkaan muuttumiskokemuksen, joka sittemmin on tullut tunnetuksi ”Pyhän Hengen kasteena”. Tuon viikonlopun Pyhän Hengen aikaansaannokset ja kokemukset levisivät nopeasti kampuksella ja sittemmin muiden yliopistojen kampuksille kautta maan.

Karismaattiset kokemukset levisivät pian myös yliopistojen ulkopuolelle ja saivat jalansijaa seurakunnissa ja muissa katolisissa instituutioissa. Muodostui löyhiä organisaatioita ja verkostoja. Alettiin järjestää katolisia karismaattisia konferensseja. Notre Damen kampukselle South Bend Indianaan kokoontui sellaiseen 30.000 osallistujaa 1970-luvun puolivälissä.

Karismaattinen uudistuminen sai huomiota kirkossa, ja liikkeen johtajat tapasivat paavi Paavali VI:n (1975) sekä Johannes Paavali II:n useita kertoja. Sen lisäksi useat piispojen kokoukset eri maissa ovat kirjoittaneet pastoraalisia kirjeitä rohkaisemaan ja tukemaan liikettä.

Katolinen karismaattinen uudistuminen ei ole yksimuotoinen yhdistynyt maailmanlaajuinen liike. Sillä ei ole yksittäistä perustajaa eikä perustajaryhmää kuten monilla muilla liikkeillä. Sillä ei ole jäsenluetteloita. Se on hyvin monimuotoinen koostumus yksilöitä, ryhmiä ja aktiviteetteja, sopimusyhteisöjä, rukousryhmiä, pieniä uskonyhteisöjä, uudistuneita seurakuntia, konferensseja, retriittejä, vieläpä
osallistumismuotoja kirkon eri toimintoihin, nämä kaikki usein aivan riippumattomina toisistaan, eri asteisina ja muotoisina kehityksessään ja vaiheissaan. Kaikilla näillä on silti sama yhteinen kokemuspohja ja yhteiset päämäärät.

Liikkeen tärkein yhdistäjä on ”Pyhän Hengen kaste”. Monille ihmisille tämä uusi, voimakas, elämää muuttava Pyhän Hengen vuodatus tapahtuu erityisissä seminaareissa nimeltä ”Elämä Hengessä”, vaikka myös monet ovat saaneet Pyhän Hengen kasteen seminaarien ulkopuolella.

Katolinen karismaattinen uudistus on läsnä 220 maassa ja se on koskettanut yli 120.000.000 katolilaisen elämää. Joissakin maissa osallistujien määrä näyttää viime vuosina vähentyneen, kun taas toisaalla heidän määränsä jatkaa nousua hämmästyttävällä tavalla.

Karismaattinen rukousryhmä aloittaa seurakunnassa syksyllä jälleen toimintansa. Alussa kielenä on englanti.

 

Powered by WordPress | Designed by: diet | Thanks to lasik, online colleges and seo