Dop

This post is also available in: Suomi (Finska)English (Engelska)Polski (Polska)

1. Kasteen sakramentti

Kasteen sakramenttia vietetään sunnuntaimessun yhteydessä tai lauantaina ilman messua. Kaukana Helsingistä asuville pappi voi myös antaa kasteen sakramentin perheen kotona. Ota yhteyttä seurakunnan toimistoon 1-2 kuukautta ennen kastetilaisuutta. Etsi lapselle sopivat kummit. Heidän tulee olla katolisen kirkon aktiivisia jäseniä, jotka ovat saaneet vahvistuksen sakramentin, he osallistuvat säännöllisesti ehtoolliseen ja ripin sakramenttiin.

“Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa”
(Matt 28:19-20).

Kasteessa ihminen syntyy uuteen elämään Jeesuksessa Kristuksessa, hänestä tulee Pyhän Hengen temppeli ja hänet liitetään Jumalan perheen, kirkon, jäseneksi. Herran tahdon mukaan kaste on tarpeen ihmisen pelastumiseksi, kuten on kasteen antava kirkko itse. Ihminen saa tässä sakramentissa anteeksi perisynnin ja kaikki henkilökohtaiset syntinsä. Kerran pätevästi saatua kastetta ei voida toistaa.

Katolisella vanhemmalla on vakava velvollisuus antaa lapselleen kaste katolisen kirkon kautta sekä sen mukainen kasvatus katoliseen uskoon. Kastetta ei tule viivyttää tarpeettomasti, vaan lapsi kastetaan mahdollisimman pian syntymän jälkeen. Kaste toimitetaan pääsääntöisesti kirkossa. Se ei ole nimenantamisjuhla, vaan vanhemmat antavat jo aikaisemmin lapselleen nimen, jota kasteen toimittaja tilaisuuden alussa kysyy ja jolla hän puhuttelee kastettavaa lasta. Aikuiset kastetaan tavallisesti pääsiäisyönä noin vuoden kestävän opetuksen eli katekumenaatin jälkeen.

Kummeja tulee olla vähintään yksi, jonka on oltava 16 vuotta täyttänyt ja vahvistuksen saanut katolilainen. Hänen tai heidän lisäkseen kasteella voi olla ei-katolinen todistaja, jonka täytyy olla kristitty.

Mikäli kastamattoman lapsen henki on vaarassa, kaste on toimitettava välittömästi. Kuka tahansa ei-katolilainenkin voi tällöin kastaa, kunhan kaste toimitetaan puhtaalla vedellä noudattaen kirkon aikomusta. Kasteen toimittaja kaataa lapsen pään päälle hieman vettä sanoen: “Minä kastan sinut Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen”. Näin toimitetusta kasteesta ilmoitetaan ensi tilassa omaan seurakuntaan.

Powered by WordPress | Designed by: diet | Thanks to lasik, online colleges and seo