Nattvard

This post is also available in: Suomi (Finska)English (Engelska)Polski (Polska)


3. Eukaristian sakramentti

Ehtoolliselle voi osallistua kirkossamme joka päivä pyhän messun yhteydessä. Diasporassa messua vietetään aikataulun mukaan (katso Ohjelma).

Kolmannella luokalla lapset alkavat valmistautua eukaristian vastaanottamiseen. He osallistuvat vuoden ajan sakramenttiopetukseen, joka valmistaa heitä merkittävään pyhään päivään, jolloin he ensi kerran ottavat vastaan Kristuksen ruumiin ja veren. Ohjelmaan kuuluu valmistautuminen ensimmäiseen ripin sakramenttiin ja se kulminoituu ensimmäiseen eukaristiaan, jota vietetään yleensä toukokuussa.

Pyhän messun viettäminen ihmisen tai asian edestä ja messussa luettavat esirukouspyynnöt

Katolisen uskomme mukaan pyhällä messulla on uhriluonne. Messu on samanaikaisesti sekä kiitosuhri, ylitysuhri, muistouhri ja syntiemme sovitusuhri. Kristuksen ristinpuulla uhraama uhri ja messu-uhri ovat yksi ja sama uhri, vain uhraamisen muoto on erilainen. Kirkko, joka on Kristuksen ruumis, osallistuu Päänsä, itsensä Kristuksen, uhrinkantoon viettämällä messua (vrt. Katolisen kirkon katekismus 1356-1368).

Koska messu on sakramentaalinen uhri, seurakuntalaisten on mahdollista pyytää pappia viettämään messua jonkun tietyn aiheen puolesta. Messua voidaan viettää esim. uskossa kuolleen ihmisen, sairaudesta parantumisen tai mikä tahansa hyvän ja arvokkaan asian puolesta. Messua voidaan myös viettää kiitokseksi Jumalalta saamistamme lahjoista.

Mikäli haluat messua vietettävän jonkin aiheen puolesta tiettynä päivänä, kerro tästä papille tai kirjoita pyynnön aihe ja palauta se sakaristoon. Kun messua vietetään ihmisen tai asian edestä, kirkon tradition ja lain mukaan uskovaiset osallistuvat tähän uhriin antamalla oman uhrinsa messustipendien muodossa.

Osana pyhää messua luetaan myös kirkon esirukousaiheita. Myös seurakuntalaiset voivat kirjoittaa lapulle rukousaiheita luettavaksi messun esirukousten yhteydessä. Esirukousaiheet tuodaan sakaristoon ennen messua ja ne voidaan jättää nimettömänä.

Powered by WordPress | Designed by: diet | Thanks to lasik, online colleges and seo