Vihkimys (pappeus)

This post is also available in: English (Englanti)Svenska (Ruotsi)Polski (Puola)

6. Vihkimyksen sakramentti eli pappeus

Pyhä Paavali kirjoittaa oppilaalleen Timoteukselle: “Muistutan sinua, että puhaltaisit täyteen liekkiin Jumalan armolahjan, jonka sait silloin kun minä panin käteni sinun päällesi.” (2.Tim. 1:6)

“Joka pyrkii seurakunnan kaitsijan (piispan) virkaan, tahtoo jaloon työhön.” (1.Tim. 3:1)

Koko kirkko on papillinen kansa, koska kaikki kristityt ovat kasteen kautta osallisia Kristuksen pappeudesta. Pappisvihkimyksessä saatu pappeus poikkeaa kuitenkin ratkaisevalla tavalla uskovien yleisestä pappeudesta, koska se antaa pyhän voiman palvella kirkkoa eli Jumalan kansaa opettamalla, pyhittämällä ja paimentamalla Kristuksen nimessä ja persoonassa.

Piispa jakaa pappisvihkimyksen sakramentin niille miehille, jotka ovat saaneet Jumalalta kirkon kautta kutsun tähän palvelutehtävään, ovat valmistautuneet siihen useita vuosia kestänein opinnoin ja joiden sopivuus siihen on huolellisesti tutkittu. Henkilön, joka uskoo saaneensa tällaisen kutsumuksen, on hyvä keskustella asiasta ensiksi jonkun papin kanssa, joka voi auttaa häntä tarvittavin neuvoin ja tiedoin.

Vihkimyksen sakramentissa on kolme astetta: piispuus, pappeus ja diakonaatti. Korkein näistä on piispuus. Piispa on apostolien seuraaja ja osallinen sakramentaalisesta pappeudesta sen koko täyteydessä. Hänen tehtävänään on kirkon rakentaminen ja johtaminen. Piispa on siten oman paikalliskirkkonsa eli hiippakuntansa esipaimen. Yhdessä paavin kanssa ja hänen alaisuudessaan piispat muodostavat piispojen kollegion, joka kantaa vastuuta koko kirkosta ja sen lähetystehtävästä.

Latinalaisen riituksen piirissä piispa vihkii papeiksi yleensä vain naimattomuuteen vapaaehtoisesti sitouneita miehiä, jotka on ensin vihitty diakoneiksi. Yhdessä hiippakunnan piispan kanssa ja hänen alaisuudessaan heillä on valta ja vastuu ennen muuta Jumalan sanan julistuksesta sekä sakramenttien jakamisesta.

Diakoniksi piispa voi vihkiä 25 vuotta täyttäneitä, naimattomuuteen sitoutuneita miehiä tai 35 vuotta täyttäneitä, jo avioliiton solmineita miehiä. He palvelevat piispan alaisuudessa liturgian, sananjulistuksen ja lähimmäisenrakkauden tehtävissä.

 

Powered by WordPress | Designed by: diet | Thanks to lasik, online colleges and seo