Sääntökuntamaallikot ja ryhmät

This post is also available in: English (Englanti) Svenska (Ruotsi) Polski (Puola)

 

Seurakunnan yhteydessä toimii eri sääntökuntien maallikkoyhteisöjä ja muita ryhmiä. Tällä sivulla näiden yhteisöjen edustajat kertovat toiminnastaan.

 

Jeesuksen Pyhän Sydämen maallikot

Pappien, veljien ja sisarten lisäksi sääntökunnilla on myös eriasteisesti sitoutuneita maallikkojäseniä. Selvittelemme tässä mitä tarkoittaa olla Jeesuksen Pyhän Sydämen maallikko, toiselta nimeltään maallikkodehoniaani.

Sitoutuminen antaa potkua hengelliseen elämään

Pyhän Sydämen maallikot ei ole yhdistys eikä salaseura. Se on seurakunnan sisällä toimiva joukko isä Dehonin kutsumukseen sitoutuneita maallikoita. Sitoutuminen johonkin aktivoi, antaa ryhtiä ja järjestelmällisyyttä hengelliseen elämäämme. Toisin sanoen estää – tai ainakin vähentää – hengellistä laiskistumista! Toisaalta pitää kuitenkin muistaa, ettei kuuluminen johonkin erityisporukkaan ole katolisen kristityn keskeisin asia. Tärkeintä on käydä messussa ja adoraatiossa.

Jäsenyydestä kiinnostuneella on ensin noin vuoden kestävä koeaika. Sen aikana hän käy ryhmän kokouksissa, rukoilee, tutustuu sääntökuntaan ja isä Dehonin visioon. Joka torstai kirkossa on niin sanottu pyhä tunti, joka sisältää messun ja adoraation. Mikäli tutustuja kokee tien omakseen, hänet voidaan ottaa varsinaiseksi jäseneksi kesäkuussa vietettävän Isä Dehonin juhlan yhteydessä. Uusi jäsen antaa silloin kolmen vuoden lupaukset.

Paljon tietoa Pyhän Sydämen veljeskunnasta ja sen maallikkojäsenyydestä löytyy vasta perustetuilta kotisivuilta osoitteesta: www.scj.fi.
Puheenjohtaja Matti Andelin, gsm 040-9668288, matti.andelin@welho.com
Moderaattori isä Peter Gebara scj

 

Fransiskaanimaallikot

Fransiskaanimaallikot (OFS) ovat miehiä ja naisia, jotka tahtovat elää Kristusta seuraten Pyhän Franciscuksen hengessä. Tätä henkeä he pyrkivät viljelemään omassa arjessaan, työssään ja lähipiirissään. Fransiskaanimaallikot ovat osa ns. fransiskaanista perhettä, jonka muodostavat kaikki fransiskaaniset sääntökunnat.

Ryhmä kokoontuu kerran kuussa ­– yleensä joka kuukauden toinen tiistai – p. Marian seurakuntasalissa. Muita toimintamuotoja on mm. kesäisin järjestettävä Franciscus –juhla Kökarissa; myös yhteisön kansainväliseen toimintaan osallistutaan.

Lupauksen antaneita fransiskaanimaallikoita Suomessa on tällä hetkellä seitsemän, mutta mukana tapaamisissa käy säännöllisesti suurempi määrä ihmisiä. Kokoontumisiin ovat tervetulleita kaikki, joilla on hyvä tahto.

 

Marian Legioona – ”Per Mariam ad Jesum”

Marian legioonassa kuljemme yhdessä Marian kanssa, apostolien ja opetuslasten hengessä, Jeesusta seuraten.

Meidän ihmisten kautta Pyhä Maria toteuttaa Jumalan tahtoa, ja tarvitsee meidän yhteistyötämme. Maria haluaa meidän kauttamme toteuttaa äidillisen kutsunsa kaikille ihmisille, niin, että yksikään sielu ei kohtaisi ikuista kuolemaa.

Autuas Johannes Paavali II totesi italialaisille Marian Legioonalaisille 30.10.1982 seuraavaa. Missä on Äiti, siellä on myös Poika, joka on tie, totuus ja meidän kaikkien elämämme. Poika tulee vielä enemmän rakastetuksi ja tunnustetuksi sen rakkauden kautta, jota osoitamme MarialIe.

Marian legioona kokoontuu joka perjantai klo 19.00 seurakuntasalissa. Tervetula!

 

Karismaattinen liike

Mitä on katolinen karismaattinen uudistuminen?

Katolinen karismaattinen uudistuminen alkoi Dequesnen yliopiston opiskelijoiden retriitissä Pittsburgissa Pennsylvaniassa helmikuussa 1967. Opiskelijat olivat viikonloppuna rukoilleet pitkään pyytäen Jumalaa antamaan heidän kokea sekä kasteen että konfirmaation armon. Sinä viikonloppuna he saivat Jumalalta voimakkaan muuttumiskokemuksen, joka sittemmin on tullut tunnetuksi ”Pyhän Hengen kasteena”. Tuon viikonlopun Pyhän Hengen aikaansaannokset ja kokemukset levisivät nopeasti kampuksella ja sittemmin muiden yliopistojen kampuksille kautta maan.

Karismaattiset kokemukset levisivät pian myös yliopistojen ulkopuolelle ja saivat jalansijaa seurakunnissa ja muissa katolisissa instituutioissa. Muodostui löyhiä organisaatioita ja verkostoja. Alettiin järjestää katolisia karismaattisia konferensseja. Notre Damen kampukselle South Bend Indianaan kokoontui sellaiseen 30.000 osallistujaa 1970-luvun puolivälissä.

Karismaattinen uudistuminen sai huomiota kirkossa, ja liikkeen johtajat tapasivat paavi Paavali VI:n (1975) sekä Johannes Paavali II:n useita kertoja. Sen lisäksi useat piispojen kokoukset eri maissa ovat kirjoittaneet pastoraalisia kirjeitä rohkaisemaan ja tukemaan liikettä.

Katolinen karismaattinen uudistuminen ei ole yksimuotoinen yhdistynyt maailmanlaajuinen liike. Sillä ei ole yksittäistä perustajaa eikä perustajaryhmää kuten monilla muilla liikkeillä. Sillä ei ole jäsenluetteloita. Se on hyvin monimuotoinen koostumus yksilöitä, ryhmiä ja aktiviteetteja, sopimusyhteisöjä, rukousryhmiä, pieniä uskonyhteisöjä, uudistuneita seurakuntia, konferensseja, retriittejä, vieläpä
osallistumismuotoja kirkon eri toimintoihin, nämä kaikki usein aivan riippumattomina toisistaan, eri asteisina ja muotoisina kehityksessään ja vaiheissaan. Kaikilla näillä on silti sama yhteinen kokemuspohja ja yhteiset päämäärät.

Liikkeen tärkein yhdistäjä on ”Pyhän Hengen kaste”. Monille ihmisille tämä uusi, voimakas, elämää muuttava Pyhän Hengen vuodatus tapahtuu erityisissä seminaareissa nimeltä ”Elämä Hengessä”, vaikka myös monet ovat saaneet Pyhän Hengen kasteen seminaarien ulkopuolella.

Katolinen karismaattinen uudistus on läsnä 220 maassa ja se on koskettanut yli 120.000.000 katolilaisen elämää. Joissakin maissa osallistujien määrä näyttää viime vuosina vähentyneen, kun taas toisaalla heidän määränsä jatkaa nousua hämmästyttävällä tavalla.

 

Powered by WordPress | Designed by: diet | Thanks to lasik, online colleges and seo