Parannus (rippi)

  1. Parannuksen sakramentti

Evankeliumi on Jeesuksessa Kristuksessa tullut ilmoitus Jumalan laupeudesta syntisiä kohtaan. Enkeli sanoo Joosefille: ”Sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä”

”Jumala on luonut meidät ilman meitä, mutta hän ei tahtonut pelastaa meitä ilman meitä” (p. Augustinus). Laupeuden saaminen edellyttää meiltä syntiemme tunnustamista. Syntiä on kahdenlaista: vakavaa ja lievää. Jos tieten tahtoen eli tietoisesti päättää tehdä sellaista, mikä on raskaasti ristiriidassa Jumalan lain ja ihmisen lopullisen päämäärän eli autuuden kanssa, tekee vakavan eli kuolemansynnin. Tällainen teko turmelee rakkauden, jolla ihmisen tulee rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistään niin kuin itseään. Ellei ihminen kadu kuolemansyntiä, se tuottaa hänelle ikuisen kuoleman. Lievä synti puolestaan on moraalista epäjärjestystä. Lievää syntiä ihminen tekee ikään kuin tahtomattaan, tai kun kyse ei ole vakavasta asiasta. Se ei tuhoa rakkautta, mutta haavoittaa sitä.

“Samana päivänä, viikon ensimmäisenä… Jeesus seisoi heidän (apostolien) keskellään ja sanoi: ‘Ottakaa Pyhä Henki. Jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Jolta te kiellätte anteeksiannon, hän ei saa syntejään anteeksi” (Joh 20:19,22-23).

Parannuksen sakramentissa eli ripissä kirkko antaa Kristuksen valtuutuksesta anteeksi uskovien kasteen jälkeen tekemät synnit. Parannuksen sakramentissa on kolme osaa, joista ensimmäinen on katumus. Se tarkoittaa surua tehdyn synnin vuoksi ja päätöstä olla enää tekemättä sitä eli päätöstä tehdä parannus. Tätä varten ihmisen on hyvä tutkia omaatuntoaan esimerkiksi kymmenen käskyn tai vuorisaarnan valossa.  Sen jälkeen hän tunnustaa syntinsä papille eli ripittäytyy. Ripittäytyä tulee kaikista vakavista synneistä joista on tietoinen. Hengellisen elämän kannalta on sangen hyödyllistä ripittäytyä myös lievistä synneistä. Ripittäytymisen jälkeen ihminen suorittaa papin ripissä määräämän niin kutsutun katumustyön, joka voi olla esimerkiksi rukousta. Katumustyö auttaa ihmistä tulemaan enemmän Kristuksen kaltaiseksi, joka on jo täydellisesti hyvittänyt ihmisten synnit.

Kastetussakin ihmisessä säilyy taipumus pahaan eli niin kutsuttu konkupiskenssi. Tämä taipumus ei itsessään ole syntiä, mutta voi taivuttaa tekemään syntiä. Ihmisen on siten taisteltava sitä vastaan eli kilvoiteltava.

Katumuksen henkeä voidaan ilmaista rukouksella, pidättymällä jostakin ruoasta tai nautinnoista ja käyttämällä näin säästyneet varat köyhien ja kärsivien auttamiseen, lähimmäisenrakkauden teoilla. Nämä eivät silti korvaa parannuksen sakramenttia. Uskovalla on velvollisuus tunnustaa syntinsä ripissä vähintään kerran vuodessa paaston aikana sekä aina, kun hän tietää tehneensä vakavan synnin. Vaikka tunnustettavana olisi vain lieviä syntejä, on hengelliselle elämälle hyödyllistä ottaa säännöllisesti vastaan tämä sakramentti ja näin asettua Jumalan anteeksiantavan armon alaiseksi. Papeilla on ripissä kuullun suhteen ehdoton vaitiolovelvollisuus.

”Jumala, kaiken laupeuden Isä, sovitti maailman itsensä kanssa Poikansa kuoleman ja ylösnousemisen kautta ja vuodatti Pyhän Hengen syntien anteeksi antamiseksi. Hän itse lahjoittakoon sinulle kirkkonsa palveluviran kautta anteeksiannon ja rauhan. Ja minä päästän sinut synneistäsi Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.” (synninpäästön kaava)

Käytännön asioita:

Parannuksen sakramenttia vietetään Pyhän Marian seurakunnassa arkisin klo 16.45 – 17.10, ennen päämessua sunnuntaina tai sopimuksen mukaan.

Powered by WordPress | Designed by: diet | Thanks to lasik, online colleges and seo